Oudercontacten, personeelsvergaderingen, klassenraden… in principe digitaal!

03 december 2020

Wij herinneren er jullie nog even opnieuw aan dat je oudercontacten, personeelsvergaderingen, klassenraden en alle andere bijeenkomsten met volwassenen in principe digitaal en dus contactloos organiseert.  Dat is een afspraak die gemaakt werd tussen de sociale partners en de minister. Slechts uitzonderlijk kun je opteren voor een fysieke bijeenkomst.  We denken dan bijvoorbeeld aan oudercontacten voor ouders die digitaal moeilijk of niet bereikbaar zijn. Maak in dat geval zeker de nodige afspraken met de bevoegde betrokkenen.  

We beseffen dat veel scholen er de voorkeur aan geven om klassenraden fysiek te organiseren. Het is alvast geen optie om dit te doen voor alle klassenraden. Ook in andere sectoren trekt men nu volop de digitale kaart om fysieke contacten te vermijden.  Hopelijk kunnen we het op het einde van het schooljaar weer anders aanpakken.