Oproep organisatie remediëringstrajecten 'herfst- en winterscholen' 2020-2021 - standpunt

17 september 2020

Het departement onderwijs heeft een oproep gelanceerd aan scholen om remediëringstrajecten te organiseren in het gewoon en buitengewoon secundair onderwijs tussen 19 oktober 2020 en 19 februari 2021. Scholen die een traject organiseren, ontvangen daarvoor subsidies. Katholiek Onderwijs Vlaanderen juicht elke inspanning toe om leerachterstanden te remediëren. Remediëring gebeurt volgens Katholiek Onderwijs Vlaanderen in de eerste plaats binnen de bestaande klas- en schoolcontext. Het zou weliswaar zonde zijn om geen gebruik te maken van deze middelen wanneer dit initiatief ten goede komt aan leerlingen die mede door de coronacrisis in een nog meer kwetsbare situatie zijn beland.

Katholiek Onderwijs Vlaanderen gelooft sterk in de kracht van werken met leerlingen in kleine groepen. Het biedt de kans om nog meer in verbinding te treden en in te spelen op de uniciteit en de noden van de leerling. Een kwaliteitsvolle nodenanalyse, een transparante doelenselectie en een verbindende begeleiding staan garant voor een effectief remediëringstraject. Uit onderzoek blijkt dat remediëren in kleine groepen, tutoring, een groot leereffect heeft .

Een brede basiszorg en goed onderwijs zijn het uitgangspunt. Doorheen alle lessen stimuleer je de ontwikkeling van alle leerlingen en kom je tegemoet aan de onderwijsbehoeften van een diverse groep leerlingen. Katholiek Onderwijs Vlaanderen vindt dat deze oproep past binnen het Gelijke kansenbeleid van de school. Nodig leerlingen uit die door omstandigheden het moeilijk hebben om de opgelopen achterstand in te halen.

Scholen die bovenop de brede basiszorg denken aan remediëringstrajecten zoals de herfst- en winterscholen raden we aan om stil te staan bij volgende vragen:

  • Waarom wil je als school aan deze oproep beantwoorden?
  • Op welke manier kadert dit in je pedagogisch project?
  • Welke onderwijsbehoeften kunnen niet aangepakt worden in de brede basiszorg?
  • Welke leerlingen hebben nood aan extra differentiërende, remediërende maatregelen?

Je baseert je in elk geval op de kwaliteitsvolle beginsituatieanalyse die je bij het begin van het nieuwe schooljaar hebt uitgevoerd.

Spreek leerlingen aan die net die extra structuur nodig hebben, dat extra woordje uitleg of de spreekwoordelijke schouderklop. In een geslaagd remediëringstraject heb je vakexperten nodig die een band weten op te bouwen met de leerlingen, die effectieve feedback geven en de transfer bewaken naar de lespraktijk.

Tot slot geven we nog een aantal aandachtspunten mee.

  • De deelname aan een remediëringstraject na de lesuren of tijdens een schoolvakantie is vrijwillig en testmomenten kunnen op geen enkele manier meegenomen worden in de eindevaluatie.
  • Houd er als school rekening mee dat voor heel wat leerlingen een engagement voor een remediëring na de lesuren niet altijd mogelijk is.
  • Organiseer de remediëringstrajecten dan ook op die manier opdat ze voor de leerlingen haalbaar zouden zijn.
  • De klassenraad en/of het CLB spelen een cruciale rol in het stimuleren van de leerlingen maar het zal ook de band zijn tussen de vakleraar en de leerling die mee bepaalt of een leerling dit engagement wil aangaan.
  • Ook een samenwerking met externe partners beantwoordt best aan dit kader waarin verbinding en kwaliteit centraal staan.

De subsidieaanvraag dien je ten laatste in op dinsdag 30 september 2020 voor 12 uur. Meer informatie over de projectoproep.

Bij verdere vragen kun je altijd terecht bij je pedagogisch begeleider of op winterscholen [at] katholiekonderwijs.vlaanderen.