Oproep leraren leerplancommissies basisopties

21 februari 2018

Midden september starten we met het schrijven van de leerplannen voor de basisopties van de A- en de B-stroom. Met het leerplan voor de basisoptie klassieke talen starten we in de loop van de maand mei. Voor elke leerplancommissie plannen we vijf vergaderingen.

Ook voor deze leerplancommissies doen we graag een beroep op een aantal leraren. Onze voorkeur gaat uit naar leraren die op dit moment lesgeven in (een basisoptie van) de eerste graad A- of B-stroom en die ervaring hebben met een of meer vakken die relevant zijn voor de toekomstige basisopties. Ter ori├źntatie vind je hier een voorlopig overzicht van de globale doelstellingen voor de nieuwe basisopties.

Wat verwachten we van kandidaat-leden?

 • voldoende tijd voorzien voor en na elke vergadering voor verwerking en voorbereiding
 • goed voorbereid naar de vergadering komen, input en feedback voorzien die past binnen het afgesproken kader
 • aanwezig zijn op elke vergadering
 • actieve inbreng op de vergadering
 • als volwaardig lid participeren, meedenken en bereid zijn te leren van elkaar
 • bereid om vanuit het nieuwe vormings- en leerplanconcept en de afgesproken kaders te denken

Voor de start van de leerplancommissies voorzien we een introductiedag waarop we het vormingsconcept en de krijtlijnen toelichten en verhelderen. Leden van de leerplancommissie krijgen hun verplaatsingsonkosten vergoed.

Heb je interesse? Stel je dan kandidaat door uiterlijk tegen 15 maart het formulier in te vullen met deze gegevens:

 • naam
 • keuze basisoptie
 • school
 • contactgegevens directie (naam en e-mailadres)
 • diploma
 • relevante ervaring
 • motivatie om deel uit te maken van de leerplancommissie (max. 10 regels)