Opnieuw samenstellen van de schoolraad en de ouder-, leerlingen- en pedagogische raad

05 januari 2021

De mandaten van de meeste schoolraden lopen op 31 maart 2021 af. De schoolraad kan samengesteld worden via afvaardiging uit onderliggende raden die volgens het participatiedecreet zijn opgesteld. Onderliggende raden waarvan het mandaat afloopt, zetten zelf de nodige stappen, uiteraard met ondersteuning door directie en schoolbestuur. 

Als er geen onderliggende raden zijn, of als deze raden ervoor kiezen om niemand af te vaardigen, organiseert het schoolbestuur de komende maanden verkiezingen voor de schoolraad. We hebben onze mededeling over de schoolraad en de bijhorende modellen van kies- en huishoudelijk reglement geüpdatet. Je vindt deze teksten terug op onze website bij het thema Participatie en communicatiebeleid.