Opleiding tot bezinningsbegeleid(st)er: nu aanmelden

12 juni 2019

Dialoog over datgene wat wezenlijk is in het leven, is van groot belang in onze samenleving. In de vorming van de leerlingen in onze scholen is het een sleuteldimensie. Het is daarbij vooral belangrijk dat de dialoog in wederzijds respect gebeurt. Tijdens bezinningsdagen treedt die dialoog op de voorgrond en komt de spirituele kant van het leven aan de orde.

De basistekst Bezinning en bezinningsdagen in een katholieke dialoogschool geeft argumenten om daarvan werk te maken.

NIEUW: www.klasbezinning.be

Jaarlijks hebben ruim 20 000 leerlingen uit het secundair onderwijs de kans om een of enkele dagen op bezinning te gaan in een van de 29 bezinnings- en ontmoetingshuizen die aangesloten zijn bij de Federatie van Bezinnings- en Ontmoetingshuizen (FBO - www.bezinningshuizen.be). Die leerlingen kunnen genieten van intense en deugddoende dagen dankzij de deskundigheid van bezinningbegeleiders die het beste van zichzelf geven.

De FBO lanceert, in samenwerking met Katholiek Onderwijs Vlaanderen, de nieuwe website www.klasbezinning.be. Daar kunnen schooldirecties alle info vinden om klasbezinningen te organiseren voor hun leerlingen: beschikbare bezinningshuizen en opgeleide bezinningsbegeleiders

Opleiding tot bezinningsbegeleid(st)er: nu aanmelden

In september starten Katholiek Onderwijs Vlaanderen en de FBO het tweede seizoen van de opleiding tot bezinningsbegeleid(st)er.

De opleiding vindt plaats in de priorij Onze-Lieve-Vrouw van Bethanië in Loppem en omvat een weekend, enkele avonden, een slotdag en stages. De opleiding staat open voor mensen die nu al in het onderwijs werkzaam zijn en zich willen bijscholen, maar ook voor mensen van buiten het onderwijs die de intentie hebben om klasbezinningen te gaan begeleiden.

Verspreid de digitale flyer bij al wie voor het aanbod belangstelling heeft!

Meer info

Meer info over deze opleiding: