Open Cobesvergadering Mechelen-Brussel

23 december 2020

Graag nodigen we je uit op een Open Cobesvergadering waar alle schoolbestuurders van de regio Mechelen-Brussel welkom zijn, op maandag 25 januari 2021 om 19 uur. Die zal digitaal plaatsvinden, zoals de vorige Open Cobesvergadering op 17 juni 2020, via Zoom (Passcode: 64GsCz). De organisatie gaat uit van het Comité Besturen (Cobes) en het Vicariaat Onderwijs van het aartsbisdom Mechelen-Brussel.
 
Agenda:

  1. Verwelkoming door Jürgen Mettepenningen, Bisschoppelijk afgevaardigde voor het onderwijs Mechelen-Brussel;
  2. Stand van zaken kerntakendebat en projectgroepen + politieke actualiteit door Lieven Boeve, directeur-generaal Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Ruimte voor gesprek;
  3. Nieuws uit de pedagogische begeleiding door Peter Op ’t Eynde en kans tot vragen stellen;
  4. Daling van het marktaandeel van het katholiek onderwijs. Voor dat punt willen we een beroep doen op jouw inbreng. Via de link kun je de samenvatting van de problematiek al eens lezen. Daarnaast kun je over de volgende vragen al eens nadenken:
    1. Welke oorzaken van het dalend marktaandeel zie je zelf?
    2.  Wat kunnen we eraan doen? Heb je suggesties?

Om het debat te stofferen is er de mogelijkheid om ons reeds vooraf antwoorden op die vragen te sturen, het liefst tegen uiterlijk 15 januari 2021, zodat we de resultaten nog aan iedereen kunnen bezorgen (contactpersoon: guido.francois [at] katholiekonderwijs.vlaanderen). Uiteraard is het mogelijk om jouw inbreng te doen op de vergadering zelf!