Ook laag- risicocontacten moeten gedurende twee weken extra waakzaam zijn

03 december 2020

Voor de definitie van hoog- en laag-risicocontacten verwijzen we je naar onze website Wat bij (vermoeden van) besmetting? . De hoog-risicocontacten moeten gedurende tien dagen in quarantaine en dat vanaf de dag na het laatste risicocontact. De laag-risicocontacten hoeven niet in quarantaine, maar zij moeten wel extra waakzaam zijn tot veertien dagen na het laatste contact.

Omdat het niet echt duidelijk was wat je onder die  ‘extra waakzaamheid’ moet verstaan, werd dit op advies van Sciensano verder geëxpliciteerd. Heel concreet betekent die extra waakzaamheid dat je als personeelslid of leerling wel naar school mag. Je mag niet op bezoek bij familie of vrienden, je mag niet naar de kunstacademie en je mag ook niet naar je hobby’s. Verder moet je ook thuis extra opletten, zeker als je huisgenoten hebt die een verhoogd risico lopen om ernstig ziek te worden bij besmetting.  Meer informatie vind je in de modelbrieven die het Vrij CLB Netwerk gebruikt en waarin de maatregelen duidelijk opgesomd staan. Ook op onze website vind je bijkomende informatie..