Ontwikkelen van schooleigen tijd- en ruimtekaders

12 juni 2019

Heb je als school al stappen gezet in Zill? Heb je al een goed zicht op het ontwikkelveld oriëntatie op de wereld? Heb je het thema oriëntatie op tijd en/of ruimte al verkend?

Dan is de tijd rijp om na te denken over een schooleigen kader voor tijd en ruimte.

Op de website van Katholiek Onderwijs Vlaanderen vind je op de themapagina van Zin in leren! Zin in leven! de nodige documenten om als school en in overleg met elkaar een kader voor tijd en ruimte uit te werken.

Als je nood hebt aan verdere ondersteuning, kan je pedagogisch begeleider je vast verder helpen of kun je mailen naar Jan Tilley.