Ontdek de sessies najaar 2019 van het project KIES

08 mei 2019

In het kalenderjaar 2019 geven we vorm aan het project KIES, een samenwerking tussen Katholiek Onderwijs Vlaanderen en het Departement Onderwijs en Vorming. Het project kwam er na onderzoek dat Geert Devos en collega’s uitvoerden naar stress en welbevinden bij leidinggevenden in het basis- en secundair onderwijs (SONO).

Wat?

KIES staat voor Knowledge, Integrity, Empowerment & Stability. Die vier woorden vatten het opzet van de verschillende initiatieven van ons professionaliseringsproject samen. Met ons aanbod willen we een antwoord bieden op de hoge werkdruk, stress en (symptomen van) burn-out die onderwijsprofessionals met een leidinggevende functie ervaren.

Voor wie?

We willen het welbevinden van leidinggevenden en medewerkers uit het middenkader ondersteunen en versterken door groeps- en individuele coachmodules op maat te bieden en door onderwijsprofessionals proactief te oriënteren op het opnemen van verschillende vormen van leiderschap in onderwijs. Hieronder beschrijven we onze initiatieven, telkens voor basis- en secundair onderwijs, die lopen van september tot december 2019.

Coachtraject: ‘KIES voor je energiehandleiding’

In dit traject zetten we in op het vaardig maken in het managen van de eigen energie. We geven je inzichten in de dynamiek van energiemanagement, oefenen op coachende vaardigheden en geven je veel feedback. Het traject bestaat uit vier halve dagen en we werken in groepen van 6 tot maximaal 12 deelnemers. Zo leren we je jezelf en de ander coachen op energiehandleiding: datgene dat energie geeft, wat energie kost en wat nodig is om het proactief te optimaliseren.

Praktisch

Het coachtraject: ‘KIES voor je energiehandleiding’ wordt over vier halve dagen ingericht van september tot december 2019 en richt zich tot leidinggevenden en medewerkers uit het middenkader uit basis- en secundair onderwijs. Scholengemeenschappen kunnen het traject aanvragen voor hun directieteam en/of middenkader. Je kunt een aanvraag indienen via elodie.peirelinck [at] katholiekonderwijs.vlaanderen of 0474 53 36 31.

Een gelukkige directeur op school

In de voormiddag zoomen we in op hoe we gelukkig in het leven kunnen staan, zowel thuis als op het werk. We verkennen de dimensies van geluk, gaan na waaruit we allemaal kracht kunnen putten en welke houding we kunnen aannemen tegen het leven.

In de namiddag ligt de focus op zelfzorg en teamzorg. We overlopen essentiële werkkenmerken en zoeken hoe we binnen ons leiderschap aan teamzorg en zelfzorg kunnen doen. Daarbij onderzoeken we welke hefbomen ons kunnen helpen om tot een gezonde (herstel-)balans te komen.

Gedeeld en dialogaal leiderschap vanuit de benedictijnse spiritualiteit

Vanuit een benedictijnse bril ben je als leidinggevende bezig met mensen en in het bijzonder hun bezieling. Er is aandacht voor de nodige structuur om de bezieling dagelijks te voeden. Een leidinggevende heeft de taak verschillende karakters te dienen, zodat ze elk tot hun recht komen en ertoe doen. Zo kan de hele organisatie groeien en bloeien. Benedictijns leiderschap vraagt je te luisteren en gehoor te geven, iedere dag weer. Om dat ook daadwerkelijk mogelijk te maken, is er dagelijks ruimte voor handelen, reflectie en inspiratie. Van belang daarbij is de werking van stilte en het in contact blijven met bronnen van waarde.

Zelfzorg: goed voor jezelf zorgen, goed voor anderen zorgen

Als leidinggevende wordt er van jou verwacht dat je heel wat rollen opneemt en verwachtingen inlost. Je probeert het best in anderen naar boven te halen. Dat vraagt veel energie, moed, kracht en vertrouwen. Daarom is zelfzorg uiterst belangrijk. Eerst voor jezelf zorgen en vandaaruit in je kracht staan om voor anderen (team, leerlingen, ouders …) te zorgen. Hoe word ik een veerkrachtige leidinggevende en wordt mijn school veerkrachtig?

Praktisch

De drie sessies worden aangeboden om te volgen met het directieteam van de scholengemeenschap, met vrije keuze hoeveel van de drie sessies gevolgd worden. Elke sessie duurt één dag. Algemene en coördinerende directeurs uit het basis- en secundair onderwijs kunnen een aanvraag indienen via wim.vannieuwenhuize [at] katholiekonderwijs.vlaanderen of 0468 49 93 36.