Onderzoek KU Leuven toont aan: katholieke dialoogschool heeft ook groot draagvlak bij jongere generatie leraren!

13 juni 2018

Onderzoekers van de faculteit Theologie en Religiewetenschappen (KU Leuven), onder leiding van professor Pollefeyt, gingen na wat het levensbeschouwelijk profiel is van directies en leraren in het katholiek onderwijs. Is er een onderscheid tussen jongere en oudere generaties? Voornaamste vaststelling: Er is geen generatiekloof. Ook bij de jongere generatie leraren heeft de katholieke dialoogschool een groot draagvlak!

Ruim 6 400 leraren en directies uit het katholiek onderwijs namen aan het onderzoek deel. De bevindingen staan gedetailleerd beschreven in het onderzoeksrapport. Dit zijn de conclusies van het onderzoek in een notendop:

  1. De generatiekloof inzake religie en levensbeschouwing in het katholiek onderwijs is verdwenen. De oudere generatie is niet langer de drager van de katholieke traditie. Die generatie is intussen met pensioen.
  2. De katholieke dialoogschool heeft bij alle leeftijdscategorieën duidelijk de voorkeur als optie voor de identiteit van de school.
  3. Er speelt bijna geen leeftijdseffect meer bij de ondersteuning van de katholieke dialoogschool. Alleen in de jongste generatie leraren is er concurrentie van de kleurrijke school als tweede, opkomende tendens.
  4. In alle leeftijdsgroepen vindt men een mix van gelovige, ongelovige of andersgelovige profielen.
  5. De bodem van de secularisatie is in de katholieke scholen bijna bereikt. Alleen de lijn van de kleurrijke school is nog enigszins aan het hellen.
  6. Ook in deze context blijft de voorkeur van alle leeftijden gaan naar een geëngageerde levensbeschouwelijke openheid voor de christelijke traditie, als die maar niet monolitisch of reconfessionaliserend wordt gepresenteerd/opgedrongen.
  7. Men kan niet meer rekenen op een oudere generatie die spontaan de traditie present stelt en aan de volgende generaties zal doorgeven. Die generatie is weg. Het tijdvenster is definitief verschoven. Identiteit is een kwestie van iedereen.
  8. Met het verdwijnen van de oudere generatie is de interesse voor de christelijke traditie helemaal niet verloren, ook de jongere generaties willen zich engageren, maar met respect en openheid voor diversiteit.
  9. Om de motor van de vernieuwing van de katholieke identiteit in beweging te houden of te krijgen is goede vorming in en presentatie van de christelijke traditie noodzakelijk.  Daar zijn nieuwe inspanningen voor nodig, maar er is openheid voor een post-kritisch geloofsaanbod.
  10. Dat alles betekent dat het religieuze veld opnieuw helemaal open komt te liggen, dat alles mogelijk is, ook een nieuwe reveil van de zoektocht naar levensbeschouwelijke vragen vanuit een hedendaags christelijk perspectief, en dat met alle generaties van het personeel in katholieke scholen.

Lees het artikel in Tertio.

Meer over de katholieke dialoogschool vind je op www.katholiekonderwijs.vlaanderen/katholieke-dialoogschool