Onderwijsplanning so-buso: richtlijnen voor programmaties op 1 september 2021 – tweede update

07 juli 2020

In de nieuwsbrieven van 14 mei en 18 juni is verwezen naar het vernieuwde thema Onderwijsplanning op de PRO.-website. In deze berichten las je een aantal aandachtspunten voor zowel het gewoon als voor het buitengewoon onderwijs, onder meer het uitstel van vrije programmatie in de 2de/3de graad tot 2025-2026. Op 18 juni voegden we een presentatie toe met gebalde informatie over de Onderwijsplanning-Programmatie 2021-2022

In de Omzendbrieven so 60, so 61, so/2008/08 en so/2006/03(buso) zijn de nieuwe programmatieregels voor de gemoderniseerde tweede graad, voor Leren en werken en voor buso nog niet ingeschreven. We kunnen dus nu nog niet overgaan tot een laatste update van de informatie.

Te verwachten:

  • Zeer waarschijnlijk zullen de concordanties naar de studierichtingen van de gemoderniseerde tweede graad moet gemeld worden aan AGODI ten laatste 30 november 2020 (en dus niet 1 april 2021).
  • Zeer waarschijnlijk zullen de programmaties van een studierichting gelinkt moeten worden aan een vestigingsplaats.
  • Zeer waarschijnlijk zal de programmatie van een aantal bijkomende opleidingen Leren en werken ter goedkeuring moeten voorgelegd worden aan de Vlaamse regering.

We verwijzen tevens naar het bericht Update modellessentabellen en studierichtingsprofielen van de Dienst Curriculum & vorming in dezelfde nieuwsbrief. Je vindt hier ook de allerlaatste versies van de Planningstools 2de en 3de graad.

Voor bijkomende informatie kun je terecht bij Patrick Deboutte of bij Isabelle Dobbelaere.