Onderwijsinternaten uit de marge

19 september 2019

In het recentste nummer van ons tijdschrift In dialoog staat een artikel over het belang van kwalitatief werken aan brede persoonsvorming in onze internaten. Lees het artikel online.

Internaten verdienen een zichtbaardere positie en de nodige aandacht van hun besturen. De overheid overweegt een breder regelgevend kader voor de internaten en een Referentiekader voor Internaatskwaliteit (RiK), waarmee het hun kwaliteit kan beoordelen. Katholiek Onderwijs Vlaanderen ziet daarin kansen voor de vele uitdagingen.