Ondersteuningsaanbod bij vragen rond relaties en seksualiteit

13 april 2016

Scholen van alle niveaus worden in de praktijk geconfronteerd met allerlei vragen die te maken hebben met relaties en seksualiteit. Enkele concrete voorbeelden:

  • Wat als je een leerlijn Relationele en Seksuele Vorming wilt vormgeven? Wat kan je daarbij helpen?
  • Wat als je op school een beleid wilt uitwerken rond seksuele en lichamelijke integriteit? Hoe begin je eraan en waar vind je relevante informatie?
  • Wat als je wilt nadenken over privacy bij de verzorging van je leerlingen met een beperking?
  • Wat als je op school geconfronteerd wordt met een incident van seksueel grensoverschrijdend gedrag tussen twee leerlingen? Hoe pak je dat het best aan? Wie betrek je bij de aanpak?
  • Wat als je een strategie wilt uitwerken om ongeplande zwangerschap zoveel mogelijk te voorkomen?

Vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen willen we scholen ondersteuning bieden bij vragen en incidenten over dit thema. Je  kunt met je vragen terecht bij:

  • Katrien Bressers, pedagogisch begeleider Dienst Lerenden, katrien.bressers [at] katholiekonderwijs.vlaanderen of 02 507 07 25
  • Karen De Wilde, pedagogisch begeleider Dienst Curriculum & vorming, karen.dewilde [at] katholiekonderwijs.vlaanderen of 0490 11 36 05