Onderhouds- en energieprestatiecontracten in onderwijs

14 maart 2019

Het is onzeker of en hoe een onderhouds- en energieprestatiecontract zin heeft als alternatieve financieringspiste voor onderwijsgebouwen. Dat willen we leren. Het Vlaams Energiebedrijf biedt voor een beperkt aantal grote besturen ondersteuning bij zo’n OEPC-traject waaruit we voor al onze besturen veel willen leren.

Snel zijn is de boodschap. We verwachten je kandidaatstelling uiterlijk op dinsdag 26 maart 2019 om 12 uur per infra.dossiers [at] katholiekonderwijs.vlaanderen (subject: kandidaatstelling%20OEPC-traject) (email). Van daaruit bekijken we het traject verder.