Omzetting basisomkadering naar uren kinderverzorger

06 januari 2021

De minister van onderwijs verleende goedkeuring aan de maatregel om de basisomkadering van het kleuteronderwijs om te zetten naar uren kinderverzorging mits er een tekort wordt vastgesteld aan kleuteronderwijzers met een bekwaamheidsbewijs zoals voorzien in de regelgeving. De omzetting kan volgens de tabel in art. 5bis §3 van het Besluit van de Vlaamse regering.
De maatregel heeft uitwerking vanaf 1 september 2020 en loopt tot en met het schooljaar 2023-2024.