Omgaan met relaties en seksualiteit in een context van diversiteit

24 april 2018

Als school word je geconfronteerd met allerlei vragen rond Relationele en Seksuele Vorming. Hoe en wanneer bied je RSV aan? Hoe speel je in op nieuwe tendensen zoals nieuwe media? Wanneer gaan leerlingen te ver in hun experimenteren? Hoe kunnen we proactief een beleid ontwikkelen?

Dit nascholingsproject gaat in op RSV in een context van diversiteit. We kijken vanuit meervoudige identiteit naar dit thema. Hoe gaan kinderen, jongeren en hun leraren om met deze diversiteit en waar lopen ze dan tegenaan? Waar liggen drempels en vooroordelen? We schuiven het dialoogmodel uit ‘katholieke dialoogschool in de praktijk’ naar voren als model.