Nieuwsflash curriculum en EVC in het volwassenonderwijs

05 januari 2021

Het samenwerkingsverband van de pedagogische begeleidingsdiensten en het Vlaams ondersteuningscentrum voor het volwassenenonderwijs (Vocvo) informeert je op geregelde tijdstippen over de stand van zaken van de inter-netten curriculumontwikkeling (opleidingsprofielen en leerplannen) voor het volwassenenonderwijs en over de ontwikkelingen in het kader van EVC in het volwassenenonderwijs.

We bezorgen je de nieuwsflash van december 2020. Heb je vragen of wens je meer info? Contacteer dan Monique De Ridder.