Nieuws vanuit de externe stuurgroep Ondersteuningsmodel

18 oktober 2018

De agenda van de vergadering van 17 oktober 2018 was beperkt tot 'stand van zaken kleine types'. Zoals bekend moesten de onderwijsverstrekkers op zoek naar een oplossing voor de ondersteuning van leerlingen type 2 in het gewoon onderwijs waarvoor de overheid – niettegenstaande een extra input van bijna 17 miljoen euro voor de zgn. kleine types - te weinig begeleidingseenheden had toegekend. Dankzij de solidariteit van enkele scholen met een ondersteuningsaanbod type 4 en 7, ook vanuit het GO!, konden oplossingen worden uitgewerkt. De komende dagen worden ze uitgevoerd.

Verder is ook gebleken dat de overheid vóór de herfstvakantie nog geen uitgewerkt voorstel kan voorleggen voor een definitieve regeling van de open end-financiering van de ondersteuning van leerlingen type 2, 4, 6 en 7 in het gewoon onderwijs. Deze nota wordt verwacht tegen de vergadering van 7 november 2018. Daarom werden zowel de eigen transversale adviesraad, gepland voor 19 oktober, als de externe stuurgroep van 24 oktober afgelast. Wel liet men uitschijnen dat de besprekingen rond DCD en STOS hebben geleid tot een standpunt waarbij het CLB zal bepalen welke specifieke buo-expertise nodig is om tegemoet te komen aan de onderwijsbehoeften van de individuele leerling; afhankelijk daarvan zal die ondersteuning moeten gebeuren vanuit type 4, 7 of het ondersteuningsnetwerk. We wachten de teksten daarover verder af.