Nieuws over het ondersteuningsmodel

28 juni 2018

De externe stuurgroep van woensdag 27 juni 2018 ging niet door. We kregen van Leen Van Heurck, adjunct-kabinetschef onderwijs-welzijn, volgende informatie over het ondersteuningsmodel:

  • Op donderdag 21 juni 2018 vond er politiek overleg plaats over de overgangsmaatregelen voor de omkadering van de ondersteuning door de kleine types. Dat overleg loopt goed, maar door de tijdsdruk voor het nemen van die overgangsmaatregelen, wil men┬áhierover nog van gedachten wisselen en de laatste onduidelijkheden uitklaren. Dat gebeurde op woensdag 27 juni 2018 op het tijdstip van de stuurgroep. Bijgevolg is de stuurgroep niet doorgegaan.
  • Het kabinet ontving het begrotingsakkoord voor de omkaderingsmiddelen van de ondersteuningsnetwerken. Dat betekent dat het Besluit van de Vlaamse Regering op vrijdag 29 juni 2018 kan geagendeerd worden en dat nadien de dienstbrieven kunnen vertrekken.