Nieuwe weddeschalen sinds 1 oktober 2018

21 november 2018

De spilindex voor het openbaar ambt en de sociale uitkeringen werd overschreden. Dat betekent dat de weddes van de gesubsidieerde en de contractuele werknemers sinds 1 oktober 2018 met 2 procent geïndexeerd werden.

De nieuwe weddeschalen voor de contractuele personeelsleden kun je op onze site onder het thema Bezoldiging en vergoedingen vinden. Zowel voor de arbeiders als voor de bedienden werden de lonen geïndexeerd.
AgODi publiceert de salarisschalen voor de gesubsidieerde personeelsleden