Nieuwe versie nota open end financiering ondersteuning kleine types

15 november 2018

Op de externe stuurgroep van woensdag 14 november 2018 werd een nieuwe versie voorgesteld van de nota over de open end financiering ondersteuning kleine types. Deze nota heeft nog geen politiek gedragen akkoord. Het is de bedoeling om de open end op te nemen in een artikel in onderwijsdecreet XXIX. De nota zal tijdens de volgende externe stuurgroep verder worden besproken. Hiertoe beleggen we een vergadering met een afvaardiging van de kleine types. De afvaardiging van de kleine types wordt afgesproken in overleg met de niveauco├Ârdinatoren buitengewoon onderwijs. Er zal ook een transversale adviesraad georganiseerd worden over de open end financiering ondersteuning kleine types.