Nieuwe regelgeving getuigschrift basisonderwijs een schooljaar uitgesteld

30 januari 2018

De aangekondigde maatregel dat leerlingen die het getuigschrift basisonderwijs niet krijgen, vanaf het schooljaar 2017-2018 een getuigschrift krijgen dat aangeeft welke doelen ze wel hebben bereikt ('een getuigschrift bereikte doelen'), wordt (onder voorbehoud van goedkeuring van Onderwijsdecreet XXVIII door het Vlaams Parlement) uitgesteld naar het schooljaar 2018-2019. De maatregel wordt uitgesteld omwille van de nauwe samenhang met de nieuwe toelatingsvoorwaarden tot het secundair onderwijs. Die nieuwe toelatingsvoorwaarden worden verschoven naar 1 september 2019.

Voor dit schooljaar wijzigt er dus niets ten opzichte van het vorige schooljaar. Elke leerling die het getuigschrift basisonderwijs bij het voltooien van het lager onderwijs niet behaalt, krijgt een verklaring met de vermelding van het aantal en de soort van gevolgde schooljaren lager onderwijs, afgeleverd door de directie. Naast die verklaring heeft de leerling recht op een schriftelijke motivering met inbegrip van bijzondere aandachtspunten voor de verdere schoolloopbaan. Dat geldt zowel voor het gewoon als het buitengewoon basisonderwijs.

In ons model van schoolreglement van het schooljaar 2017-2018 voerden we de aangekondigde aanpassing aan de regelgeving al door. Het is aan te raden ouders per brief mee te delen dat voor dit schooljaar alles bij het oude blijft. We stelden alvast een modelbrief op die je kunt gebruiken. Het model van schoolreglement hebben we op onze website ook aangepast. Je kunt die wijziging overnemen in het elektronische model van schoolreglement en op de website van de school plaatsen.

Meer informatie vind je terug in de mededeling over het getuigschrift op het einde van het basisonderwijs en de beroepsprocedure tegen het niet-uitreiken van het getuigschrift basisonderwijs.