Nieuwe raamovereenkomst schoonmaakproducten - Inschrijvingen zijn geopend

01 oktober 2019

DOKO sloot een raamovereenkomst af met de firma Alpheios Belgium N.V. voor de aankoop van schoonmaakproducten en dat voor alle percelen. Alle inhoudelijke informatie kun je vinden op onze DOKO-website onder de themafiche Schoonmaakproducten

Dit is een open raamovereenkomst met een looptijd van vier jaar. Je kunt op ieder moment in de looptijd van de overeenkomst intekenen op het aanbod. Inschrijven doe je door het mandaatformulier ondertekend digitaal terug te bezorgen aan DOKO via info.doko [at] katholiekonderwijs.vlaanderen.

Van zodra we je ondertekende mandaat ontvangen hebben, brengen we Alpheios Belgium N.V. op de hoogte en kan gestart worden met bestellingen binnen die raamovereenkomst.

Voor bijkomende vragen kun je terecht bij Stefan de Weerdt.