Nieuwe raamovereenkomst aankoop van personal computers A-merken

22 mei 2019

DOKO sloot een raamovereenkomst af met de firma Signpost voor de aankoop van personal computers A-merken. Alle inhoudelijke informatie kun je vinden op onze DOKO website onder de themafiche Personal computers.

Het is een open raamovereenkomst met een looptijd van vier jaar. Elk katholiek schoolbestuur kan op ieder moment in de looptijd van de overeenkomst intekenen op het aanbod. Inschrijven doe je door het mandaatformulier ondertekend digitaal terug te bezorgen aan DOKO op info.doko [at] katholiekonderwijs.vlaanderen.

Van zodra we je ondertekende mandaat ontvangen hebben, brengen we Signpost op de hoogte en kan gestart worden met bestellingen binnen de raamovereenkomst. 

Op de ICT-coördinatorendag van 28 mei kunnen de ICT-coördinatoren voor meer informatie over onze verschillende raamovereenkomsten ook terecht op onze beursstand van vzw DOKO.