Nieuwe onderwijs-cao XI

14 maart 2018

Het voorontwerp van onderwijs-cao XI voor het niet-hoger onderwijs ligt momenteel ter goedkeuring bij de betrokken gesprekspartners. Na de definitieve ondertekening wordt er een technische werkgroep samengesteld om de voorgestelde maatregelen concreter uit te werken.

Door de strakke timing vinden we het belangrijk om snel te communiceren over de vorderingen. De Dienst Personeel werkt daarom aan een groeidocument met veelgestelde vragen (FAQ) en een tijdslijn (vooral met het oog op de diverse data van vacantverklaringen en benoemingen). Dat FAQ-document zal geregeld geüpdatet worden en vanaf volgende week donderdag beschikbaar zijn op de startpagina van onze website. Via de nieuwsbrief houden we je op de hoogte van de stand van zaken. Voor al je vragen over cao XI kun je terecht bij dienst_personeel [at] katholiekonderwijs.vlaanderen of telefonisch via 02 507 07 01.