Nieuwe onderwijs-cao XI

28 februari 2018

Zoals in een eerder bericht aangekondigd, engageert Katholiek Onderwijs Vlaanderen zich om het voorstel van cao te verdedigen ten aanzien van haar achterban. Daarvoor consulteert onze netwerkorganisatie onze directies en besturen o.a. via de directiecommissies en adviesraden.

Zodra de teksten van de ontwerp-cao een definitieve status krijgen, communiceren we verder over het tijdpad en de technische uitwerking van de maatregelen die in de cao werden opgenomen.