Nieuwe modellen van arbeidsovereenkomst voor gesubsidieerde personeelsleden

18 maart 2020

Bij het nieuwe thema Arbeidsovereenkomst vind je de nieuwe modellen van arbeidsovereenkomst voor de gesubsidieerde personeelsleden. De voornaamste aanpassingen zijn:

  • de opname van een aantal verplichte vermeldingen in het kader van artikel 2:20 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;
  • de vervanging van de Opdrachtverklaring van het katholiek onderwijs door de Engagementsverklaring;
  • de digitale overhandiging van het pedagogisch/agogisch project, de Engagementsverklaring en het arbeidsreglement vormt vanaf nu het uitgangspunt, op verzoek kunnen de personeelsleden steeds een papieren versie bekomen.  

Je hoeft voor de personeelsleden die al een arbeidsovereenkomst hebben afgesloten de nieuwe modellen niet te gebruiken. Het volstaat om het addendum betreffende de Engagementsverklaring aan hen te overhandigen en door hen te laten ondertekenen. Je vindt dit model eveneens terug onder het thema Arbeidsovereenkomst.

Via de F11-toets spring je makkelijk van het ene invulveld naar het andere.

Met vragen kun je altijd terecht bij Gemma Vanmarsenille, Liese Verbesselt en Hans De Becker.