Nieuwe leerplannen so algemene vorming

07 november 2018

De start van de modernisering so op 1 september 2019 betekent dat heel wat schoolbesturen en scholen vandaag overleggen over welke keuzes ze vanuit het eigen project kunnen maken op het vlak van structuur en organisatie, lessentabel, lesuren differentiatie, aanbod basisopties … Een belangrijk element in dat verhaal zijn de nieuwe leerplannen voor de algemene vorming. In afwachting van een definitieve goedkeuring van de nieuwe eindtermen en het curriculumdossier voor de eerste graad stelt Katholiek Onderwijs Vlaanderen via de nieuwsbrief van donderdag 15 november de nieuwe leerplannen in ontwerpversie ter beschikking.

Welke leerplannen?

Het gaat over alle leerplannen die betrekking hebben op de algemene vorming, zowel de interdisciplinaire leerplannen Wetenschappen & techniek en Artistieke vorming als de vakgerichte leerplannen Aardrijkskunde, (Natuur)Wetenschappen, Techniek, Beeld en Muziek. In de teksten ‘Een interdisciplinair leerplan Artistieke vorming of afzonderlijke leerplannen Beeld en Muziek?’ en ‘Een interdisciplinair leerplan Wetenschappen & techniek of afzonderlijke leerplannen?’ belichten we het onderscheid tussen beide types van leerplannen. 

Scholen die meer informatie wensen over het onderscheid in inhoudelijke benadering of het nascholingstraject, kunnen terecht bij de regionale vakbegeleiders en de leerplanvoorzitters An Callemeyn, Frank Remy en Didier Van de Velde voor Wetenschappen & techniek en Lut Favoreel voor Artistieke vorming.