Nieuwe Europese drempels wetgeving overheidsopdrachten vanaf 1 januari 2020

21 oktober 2019

De Europese Commissie heeft de nieuwe Europese drempels bekendgemaakt voor 2020. Er is een daling van 3,5% vergeleken met de drempels die van toepassing zijn in 2018-2019.

De huidige Europese drempel van € 221 000 voor leveringen en diensten wordt 214 000 vanaf 1 januari 2020. De huidige Europese drempel van € 5 548 000 voor werken wordt 5 350 000 vanaf 1 januari 2020.

Wanneer het geraamde bedrag van je overheidsopdracht de drempelbedragen bereikt of overschrijdt, moet je de Europese bekendmakingsvoorschriften volgen. Alle offertes voor opdrachten boven de Europese drempel moeten elektronisch ingediend worden via e-tendering.

Raadpleeg alvast het vormingsaanbod van Katholiek Onderwijs Vlaanderen over de wetgeving overheidsopdrachten.