Nieuwe en gewijzigde Mededelingen voor het secundair onderwijs (16 - 22 september)

22 september 2015

Dit is het overzicht van de nieuwe publicaties die tussen 16 en 22 september verschenen zijn op de informatiepagina voor het secundair onderwijs. Die Mededelingen zijn ook terug te vinden op de webpagina's van de Dienst Lerenden en de Dienst Personeel.

  • Verplaatsingsvergoedingen voor gesubsidieerde personeelsleden in het secundair onderwijs
    2015-06-24 Gewijzigd
    Wijzigingen: Aanpassing van de kilometervergoeding vanaf 1 juli 2015 (zie punt 4.2.1 en 5).
  • Wijzigingen in de reglementering voor het gewoon secundair onderwijs vanaf 1 september 2015
    2015-06-25 Gewijzigd
    Toegevoegd: verwijzingen naar recente Mededelingen en Ministeriële omzendbrieven. Aanpassing van de kilometervergoeding (punt 30).