Nieuw nummer van VONDeling

11 januari 2017

Het 21e nummer van het digitale tijdschrift VONDeling van het Vicariaat Onderwijs van het aartsbisdom Mechelen-Brussel is verschenen. Het nummer brengt onder andere:

  • Nieuwjaarsbrief van de nieuwe bisschoppelijk afgevaardigde, met nieuwe accenten in de werking van het Vicariaat
  • Verslag van de afscheidsviering van Fons Uytterhoeven en van zijn laatste Cobes-vergadering
  • Evolutie Bestuurlijke Optimalisering en Schaalvergroting
  • Een vormingsaanbod van de Stuurgroep Preventieadviseurs over Elektrische installaties
  • Verslag van het Colloquium Directeurs Basisonderwijs in Oostende van 23 tot 25 november 2016