Nieuw inschrijvingsrecht

28 augustus 2019

Zoals meegedeeld in onze nieuwsbrief van 27 juni gaat op 1 september 2019 het nieuwe inschrijvingsrecht van start voor inschrijvingen met het oog op schooljaar 2020-2021. Voor alle scholen (basis-, secundair, buitengewoon onderwijs) is het uitgangspunt: (misschien) moeten weigeren = aanmelden.

Dat wil zeggen dat scholen die kampen met een (mogelijk) capaciteitsprobleem, nu moeten starten met de opmaak van een aanmeldingsdossier. Vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen ondersteunen we alle scholen (zowel aanmeldende als niet-aanmeldende scholen) bij de implementatie van het nieuwe inschrijvingsrecht. Net als in december plannen we daarom 'zitdagen'.

Deze zitdagen zijn afzonderlijk voor basisonderwijs, secundair onderwijs, buitengewoon basisonderwijs en buitengewoon secundair onderwijs zodat we op maat van jouw school op weg kunnen gaan.

Na de zitdag:

  • ken je de nieuwe regels;
  • kun je concreet aan de slag om een aanmeldingsdossier op te maken;
  • ken je je collega’s uit de regio en hun plannen.

Je kunt aansluiten op een zitdag naar keuze (afhankelijk van de ligging van jouw school in de regio, leerlingenstromen …). We raden alle scholen aan om géén leerlingen in te schrijven met het oog op 2020-2021 tot je een volledig zicht hebt op de gevolgen van de nieuwe regelgeving.

Tot slot geven we nog mee dat de Vlaamse Regering de startdatum van de vrije inschrijvingen bepaalde. Elk schoolbestuur moet die datum respecteren. Het is belangrijk dat je met de data rekening houdt bij je schoolorganisatie.

  • Scholen basisonderwijs (aanmeldende scholen) op 29 mei 2020.
  • Scholen secundair onderwijs (alle scholen) op 25 mei 2020.
  • Scholen buitengewoon onderwijs (alle scholen) op 22 april 2020.

De zitdagen organiseren we in Hasselt op 10 september, in Antwerpen op 19 september, in Gent op 20 september, in Brugge op 25 september en in Mechelen op 26 september.

Inschrijven doe je via onderstaande links: