Niet vergeten: aanvraag afwijkingsuren buitengewoon onderwijs 2019-2020

05 september 2019

Nog tot 15 september 2019 kunnen scholen voor buitengewoon basis- of secundair onderwijs bijkomende lestijden, lesuren en/of uren aanvragen. In de Omzendbrief NO/2006/02 ‘Afwijkingslestijden, -lesuren en-uren’ kun je alle informatie hierover terugvinden.

Deze verruiming van middelen is bedoeld om in lokale noodsituaties in de scholen voor buitengewoon onderwijs hulp te bieden en de kwaliteit van het buitengewoon onderwijs te vrijwaren wanneer die door bijzondere omstandigheden in het gedrang zou komen. De toekenning van de afwijkingsuren gebeurt op basis van advies en overleg met de onderwijsverstrekkers dat plaatsvindt op 2 oktober 2019.

We herhalen nog even de richtlijnen voor het indienen van die aanvraag.