Nascholingen personeelsreglementering

19 mei 2017

Vind jij vlot je weg in het decreet rechtspositie? Ken je de voorrangsregels bij vaste benoeming? Hoe loop je een succesvol traject van functioneren en evalueren? Heb je zicht op het statuut van contractuele personeelsleden? Welke verlofstelsels zijn vanaf volgend schooljaar (nog) mogelijk? Over al die zaken organiseert Katholiek Onderwijs Vlaanderen volgend schooljaar een reeks nascholingen voor alle onderwijsniveaus. De basisbeginselen van de personeelsreglementering voor gewoon en buitengewoon basis- en secundair onderwijs worden aan de hand van praktijkvoorbeelden toegelicht. De nascholingen vinden plaats in de Guimardstraat en worden gratis aangeboden.

De nascholingen over functioneren en evalueren, wijzigingen aan de verlofstelsels met voorbeelden uit basis-secundair en volwassenenonderwijs, personeelsreglementering internaten en het arbeidsreglement voor niet-gesubsidieerd personeel vinden plaats in de regio’s. Via www.nascholing.be vind je meer concrete info en is er mogelijkheid tot inschrijven.