Nascholing begrijpend lezen in Zin in leren! Zin in leven!

02 september 2019

In de nascholing ‘begrijpend lezen in Zin in leren! Zin in leven!’ trainen we lerarenvaardigheden die nodig zijn om onderwijsarrangementen voor begrijpend lezen uit te werken. Je krijgt geen plenaire theoretische input, maar je gaat onmiddellijk aan de slag met de leerlijn, een kijkwijzer en allerlei tekstmateriaal. Ook je eigen taalmethode kan daarbij inspiratie bieden. De trainer helpt je de goede dingen te doen en geeft je tips en tricks voor je onderwijspraktijk mee. Je leert vast ook heel wat uit de praktijkervaringen van de andere deelnemers.

Uit de resultaten van het internationale PIRLS-onderzoek 2016, die op 5 december 2017 werden bekendgemaakt, blijkt dat Vlaamse leerlingen uit het vierde leerjaar minder goed kunnen begrijpend lezen dan tien jaar geleden. Dat oranje knipperlicht kunnen we niet negeren.

Het leerplan Zin in leren! Zin in leven! biedt alle handvatten om met begrijpend lezen aan de slag te gaan en tekent een leerlijn uit van 2,5 tot 12 jaar. In die leerlijn gaan het verwerken van talige en niet-talige boodschappen hand in hand met leesstrategieën en het genieten van (voor)lezen. We leggen de lat hoog: leerlingen moeten aan de slag met allerlei teksten uit verschillende media en vanaf 9 jaar verwachten we ook dat leerlingen informatie uit meerdere bronnen kunnen verwerken.

Schrijf je zo snel mogelijk voor een van de praktische trainingssessies in. De sessies die focussen op begrijpend lezen bij 6- tot 9-jarigen, vinden telkens plaats van 9 tot 12 uur, de sessies in verband met begrijpend lezen voor de leeftijdscategorie 9 tot 12 jaar van 13 tot 16 uur.