Naar aanleiding van de actualiteit rond sexting

11 september 2020

Het thema sexting is brandend actueel. Er circuleren naaktfoto’s van BV’s die zonder toestemming verspreid zijn. Iedereen weet ondertussen dat dat strafbaar is. Verschillende experten hebben al toelichting gegeven over het fenomeen sexting en de risico’s die daarmee verbonden zijn.

Maar hoe ga je om met sexting op school? Wat als er foto’s van je leerlingen verspreid worden? Hoe pak je dat aan?  Vaak gaat het over complexe situaties, met vele betrokkenen en een onduidelijke start. Ontdek een stappenplan voor de aanpak op school.

Het kan helpen om te beginnen met een tijdlijn te maken. Zet de opeenvolgende incidenten in chronologische volgorde:

  • het maken en doorsturen van het materiaal
  • het zonder toestemming doorsturen naar derden
  • het op grote schaal verder verspreiden

Probeer zicht te krijgen op volgende factoren:

  • Waarom is de foto oorspronkelijk gemaakt en verspreid? Op wiens initiatief is dat gebeurd? Was dat vrijwillig of is er druk uitgeoefend? Zijn er afspraken gemaakt over het verwijderen van het materiaal?
  • Door wie is de foto de eerste keer doorgestuurd zonder toestemming? Waarom? Is dat gebeurd zonder stil te staan bij de effecten (bijvoorbeeld uit trots over het bezit van dat materiaal) of is dat gebeurd om het slachtoffer te kwetsen?
  • Op welke schaal is het materiaal ondertussen verder verspreid? Beseffen de betrokkenen welke schade dat toebrengt aan het slachtoffer?

Mensen hebben de neiging om het slachtoffer (de persoon op het materiaal) de schuld te geven. Hij of zij is dom geweest en draait nu op voor de gevolgen. Dat fenomeen heet victim blaming. Niemand leert er iets uit en het maakt de situatie nog moeilijker voor het slachtoffer. De schuldigen in een dergelijk verhaal zijn degenen die het materiaal zonder toestemming doorsturen. Zij gaan over de grens, zij maken slachtoffers. Het is belangrijk dat gedrag stop te zetten. Laat alle foto’s verwijderen. Vraag eventueel om hulp bij Child Focus.

Het klinkt misschien vreemd maar een incident met sexting kan ook leerkansen bieden. Je kunt de gelegenheid aangrijpen om je leerlingen te informeren over sexting en veilig online gaan. Er is een leerlijn en een lesmap beschikbaar. Je kunt ook nascholing organiseren voor je team om beter te leren omgaan met dat soort incidenten.

Heb je concrete vragen of problemen rond dit thema? Dan kun je een beroep doen op de pedagogisch begeleider Relationele en Seksuele Vorming.

Meer info?

Je vindt uitgebreide informatie voor jongeren, ouders en leerkrachten/begeleiders (inclusief stappenplan, leerlijn en lesmap) op www.sexting.be.
Hier kunnen leerlingen informatie vinden.