Mogen opendeurdagen en rondleidingen nog?

13 januari 2021

Opendeurdagen zijn jammer genoeg niet mogelijk in fase oranje, noch in het basisonderwijs, noch in het secundair onderwijs.

Ook rondleidingen van ouders en (toekomstige) leerlingen gebeuren in principe digitaal. Uitzonderlijk is een fysiek schoolbezoek nog wel mogelijk, onder strikte voorwaarden:

  • Het moet gaan om ouders die een verminderde toegang hebben tot digitale alternatieven. Ouders voor wie er voldoende redenen zijn om aan te nemen dat het digitale aanbod zijn doel zal voorbijschieten, kun je dus uitnodigen op school. Ouders die wel een perfecte toegang hebben tot digitale alternatieven, kun je dus niet op school uitnodigen. Voor hen organiseer je een digitaal alternatief.
  • De bezoeken gaan door met maximaal drie personen én op individuele afspraak.
  • Er zijn op het ogenblik van de bezoeken geen leerlingen van de school op school aanwezig.
  • Uiteraard volgt iedereen de nodige veiligheidsmaatregelen: afstand houden, mondmasker, nodige handhygiëne én de bezochte binnenruimtes voldoende ventileren of verluchten.

Bubbelbezoeken zoals sommige scholen ze noemen, kunnen dus wel, maar alleen onder de bovenstaande voorwaarden. Het is niet toegelaten om systematisch alle ouders en toekomstige leerlingen in bubbels van drie op school te ontvangen.

Sommige scholen komen heel creatief uit de hoek in het bedenken van digitale alternatieven voor een fysiek schoolbezoek.