Modernisering so - Onderwijsplanning eerste graad

27 september 2017

We lichten de planningsprocedure en -richtlijnen voor de eerste graad in het kader van de modernisering so toe in dit document. 

De uitnodiging aan de schoolbesturen en directies om afspraken te maken over de organisatie van de toekomstige eerste graad/eerste graden in hun scholen is niet vrijblijvend, noch vanzelfsprekend. Enerzijds is nog niet alle noodzakelijke informatie officieel beschikbaar om onderling te overleggen. (De concordantie van de huidige basisopties en beroepenvelden naar de nieuwe basisopties is opgenomen in het document, weliswaar nog onder voorbehoud. De concordanties tweede/derde graad bezorgen we wellicht volgende week, ook nog onder voorbehoud). 
Anderzijds vraagt de overheid dat de programmaties van de basisopties conform de afspraken zijn die gemaakt worden binnen de huidige scholengemeenschappen.
 
Bij het overleg in de scholengemeenschap kun je evenwel niet voorbij aan de dynamiek van de lopende BOS-gesprekken, noch aan de BOS-besturen in wording. Verwacht wordt dat elk BOS-bestuur met betrekking tot de toekomstige organisatie van het studieaanbod ten volle zijn verantwoordelijkheid neemt, in samenspraak met andere BOS-besturen en met ‘gewone’ besturen daar waar meerdere besturen in eenzelfde regio opereren. De gezamenlijke verantwoordelijkheid voor onderwijs in een regio houdt de zorg in dat iedere leerling op het juiste moment een schoolloopbaantraject op zijn of haar maat vindt.