Modelprofiel ondersteuners

12 juni 2017

We bieden een model van profiel voor de personeelsleden werkzaam in de ondersteuningsnetwerken aan. In dit model komen volgende aspecten aan bod: een taakomschrijving, persoonsgebonden competenties, prestatieregeling, aanstelling, vereiste kennis en schoolspecifieke opdracht. Dit is een inspirerend model dat de ondersteuningsnetwerken kunnen gebruiken en nog aanpassen rekening houdende met de specifieke context.