Modellen te gebruiken bij het (niet) uitreiken van het getuigschrift basisonderwijs

12 juni 2019

Na 20 juni beslist de klassenraad op grond van alle beschikbare informatie of een leerling het getuigschrift basisonderwijs krijgt of niet. Als een leerling het getuigschrift basisonderwijs krijgt, moet je daarvoor het model gebruiken dat de Vlaamse Regering ter beschikking stelt.

Leerlingen die geen getuigschrift basisonderwijs ontvangen, moet je een schriftelijke motivering met inbegrip van bijzondere aandachtspunten voorzien en een overzicht van het aantal en soort gevolgde schooljaren lager onderwijs. Daarvoor legt de Vlaamse Regering geen verplicht model op. We ontwikkelden ter ondersteuning twee modellen die je kunt gebruiken:

Leerlingen die een individueel aangepast curriculum volgen in het gewoon lager onderwijs kunnen het getuigschrift basisonderwijs ontvangen. Dat kan indien de leerdoelen van het individueel aangepast curriculum door de onderwijsinspectie als gelijkwaardig worden beschouwd met die van het gewoon lager onderwijs. Je gebruikt voor deze leerlingen dit schooljaar ook dit model. Het model is momenteel niet volledig correct, aangezien er wordt verwezen naar handelingsplan in het gewoon lager onderwijs. Voor die leerlingen schrap je optie 1 en wijzig je niets aan optie 2. Het is aan de volgende Vlaamse Regering om het model aan te passen.