Memorandum - Aantrekken van excellente en gepassioneerde leerkrachten

09 mei 2019

Tijdens ons congres van 22 januari gaven we toelichting bij de tien prioriteiten van ons memorandum voor de Vlaamse Regering 2019-2024. De komende weken berichten we in de nieuwsbrief telkens over één prioriteit. In dit bericht leggen we de focus op het aantrekken van excellente en gepassioneerde leerkrachten, de grote uitdaging voor de volgende legislatuur.

De onderwijssector heeft nood aan een breed loopbaanpact met oog voor aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden, gedifferentieerde loopbanen en focus op de competenties van de individuele leraar en het lerarenteam.

Welke maatregelen vragen we?

  • Voer samen met alle stakeholders campagne voor de herwaardering van het beroep van leraar en zorg voor de juiste instroom in de lerarenopleiding.
  • Regel de inzetbaarheid van masters in het basisonderwijs.
  • Onderzoek de mogelijkheid van onderwijsassistenten met een graduaatsdiploma.
  • Verhoog de aantrekkelijkheid voor zij-instromers:
    • in de lerarenopleiding door te investeren in kwaliteitsvolle verkorte trajecten en in faciliteiten voor werkstudenten en leraren-in-opleiding;
    • in het lerarenberoep door nuttige ervaring tot maximaal 20 jaar voor alle vakken en ambten te verrekenen.