Mededeling ‘Vacantverklaring van betrekkingen in wervingsambten’ aangepast

16 mei 2018

Als gevolg van cao XI moeten de uren waaruit vastbenoemde leden van het onderwijzend personeel een VVP55+/GLBO50+/GLBO55+ nemen, vacant verklaard worden volgens de situatie van 1 mei 2018. Dat met het oog op benoeming op 1 oktober 2018 (niet op 1 juli!).

We pasten onze twee mededelingen over vacantverklaring, één voor het volwassenenonderwijs en één voor de andere onderwijsniveaus, aan de recente ontwikkelingen aan.

De mededelingen kun je vinden via het thema Vaste benoeming.