Mater Dei Institute, Dublin - 2-3 februari

02 februari 2016

Bij de vijftigste verjaardag van het Mater Dei Institute, en in het kader van de week van het katholiek onderwijs in Ierland,  presenteert Prof. dr. Lieven Boeve op dinsdag 2 februari een lezing met de titel ‘Catholic Education Today in Search of God’s Love”. Op woensdag 3 februari verzorgt hij, eveneens te Dublin, een onderzoeksseminarie met professoren, onderzoekers en doctoraatsstudenten van het Irish Centre for Religious Education over godsdienstonderwijs in een postseculiere en postchristelijke context.