Luid op 4 oktober de bel voor vrede en dialoog!

06 september 2019

In 1219, terwijl de vijfde kruistocht volop aan de gang was, trok Franciscus van Assisi (1181–1226) vanuit het kruisvaarderskamp op blote voeten en ongewapend samen met een medebroeder naar het kamp van sultan Malek Al-Kamil. Zijn bedoeling was niet om de ‘vijand’ te bekeren, maar om van gedachten te wisselen over God en geloof. Er is geen verslag van de ontmoeting, maar de Franciscanen kregen de toestemming om kloosters op te richten en Franciscus liet in zijn geschriften blijken dat de ontmoeting met de sultan hem ook beïnvloed had.

Franciscus koos radicaal voor geweldloosheid en voor dialoog, twee principes waaraan het in onze tijd wel eens durft ontbreken. Een van de dingen die Franciscus als inspiratie meenam, was het idee om de klokken van de kerken meer te laten luiden om de mensen aan te zetten om aan God te denken en te bidden, zoals dat in de islamitische wereld gebeurt.

Om de verjaardag van de ontmoeting tussen Franciscus en de sultan te vieren, roept de franciscaanse familie in België op om op vrijdag 4 oktober, de feestdag van Sint-Franciscus, wereldwijd om 14 uur de klokken te laten luiden.

Ook scholen kunnen een hoopvol teken van vrede en verzoening geven: laat bijvoorbeeld op 4 oktober om 14 uur de schoolbel rinkelen.

Je vindt meer informatie over dit initiatief op de website en in de In de Kijker Franciscus en de sultan op de Thomas-website.