Leerplantool Zin in leren! Zin in leven! uitgebreid voor de ontwikkelleeftijd 0 tot 2,5 jaar

19 augustus 2019

Vanaf midden augustus zijn de leerlijnen bij Zin in leren! Zin in leven! (Zill) uitgebreid met ontwikkelstappen voor leerlingen met een ontwikkelingsniveau van 0 tot en met 2,5 jaar. Die ontwikkelstappen zijn openklikbaar bovenop de ontwikkelstappen van het goedgekeurde leerplan voor het gewoon basisonderwijs (2,5-12). Het gaat om een testversie waarover we nog feedback verzamelen bij onze gebruikers en experten.

Op 14 februari 2020 nodigen we gebruikers (gewoon en buitengewoon onderwijs, banaba’s …) uit om ervaringen uit te wisselen en een laatste keer feedback te geven. Geïnteresseerd? Noteer de datum alvast in je agenda. We verspreiden de uitnodiging later via onze nieuwsbrief. Tegen juni 2020 zal de definitieve versie dan een feit zijn. De ontwikkelstappen 0-2,5 zijn geen deel van het gemeenschappelijk curriculum en worden niet ter goedkeuring voorgelegd aan de inspectie.

De onlineversie kan, zodra digitale softwarepakketten de nieuwe versie integreren, gebruikt worden in de agenda en andere online planningsdocumenten.

De uitbreiding is er gekomen om te kunnen inspelen op zorgnoden en opvoedings- en onderwijsbehoeften die zich situeren op een ontwikkelleeftijd 0-2,5. Zo schetst Zill in de leerlijnen de ontwikkeling van 0 tot en met 12 jaar en kunnen alle leerlingen in het basisonderwijs, ongeacht de plaats waar ze les krijgen, onderwijs krijgen vanuit eenzelfde visie en ordeningskader. Voor het buitengewoon onderwijs is het gebruik van Zill een keuze, geen verplichting. Waarom een uitbreiding 0-2,5 voor Zill? In de toelichting bij het ordeningkader op de ZillSite vind je de nodige achtergrondinformatie.

De uitbreiding 0-2,5 kwam tot stand in samenwerking met teamleden uit het buitengewoon onderwijs, de kinderopvang en het kleuteronderwijs. Heel wat experten hebben ons gedurende het ontwikkelproces feedback gegeven. Hartelijk dank aan iedereen die op de een of andere manier daaraan heeft bijgedragen!