Leermiddelen voor begrijpend lezen binnen Zin in leren! Zin in leven!

04 februari 2020

Het ontwerpen van onderwijsarrangementen gaat bijna altijd van start met het bepalen van een focus. Als de focus is bepaald, schat de leraar de relevante ervaringskansen in die hij dan verder uitwerkt tot een onderwijsarrangement. In die derde fase van de ontwerpcyclus van een onderwijsarrangement bekijkt de leraar welke leermiddelen hij kan inzetten om de doelen in de focus te bereiken. Leermiddelen in het kader van Zin in leren! Zin in leven! vormen nooit een doel op zich, maar staan ten dienste van het bereiken van de doelen in de focus.

Belangrijke leermiddelen voor goed begrijpend leesonderwijs zijn natuurlijk rijke teksten. Je vindt heel wat inspiratie op de websites van Iedereen Leest, de Jeugdboekenmaand of Boekenzoeker. Ook de actualiteit kan boeiend leesvoer opleveren. De website Nieuws in de Klas biedt bijvoorbeeld aan leraren van de derde graad interessant lesmateriaal.

Leermiddelen in de vorm van taalmethodes kunnen worden ingezet als hulpmiddel, mits de uitgangspunten van Zin in leren! Zin in leven!  worden bewaakt. Om je te helpen in te schatten of je een (nieuwe) taalmethode nodig hebt en welke taalmethode past bij jouw school, ontwikkelden we de kijkwijzer leermiddelen Nederlands. Daarnaast is er ook een kijkwijzer begrijpend lezen waarmee je kunt inschatten welke kenmerken van sterk leesonderwijs aanwezig zijn in onderwijsarrangementen in je klas, op je school én in taalmethodes.

Onze kijkwijzer is gebaseerd op de VLOR-publicatie waarin 5 sleutels voor begrijpend leesonderwijs worden beschreven. Ook educatieve uitgevers gingen na op welke manier hun taalmethodes beantwoorden aan de 5 sleutels. Hun bevindingen verzamelden ze op een website Samen voor Lezen.

Op zoek naar meer informatie over krachtige leeromgeving of interesse in kijkwijzers voor andere leergebieden? Neem dan een kijkje op onze themapagina.