Leerkrachten inzetten op meerdere scholen

10 november 2020

Vanuit virologisch standpunt is het belangrijk om zoveel mogelijk de aanwezigheid van eenzelfde personeelslid op verschillende scholen/vestigingsplaatsen te beperken. Gespreide lesopdrachten beperk je in de mate van het mogelijke tot twee onderwijsinstellingen. De directeurs van de betrokken scholen komen in onderling overleg tot een pragmatische, veilige en haalbare oplossing. Ze laten zich hierbij begeleiden door de preventie-adviseurs en bespreken de toewijzing in het bevoegde onderhandelingscomité.

Essentiële derden zoals bijvoorbeeld ondersteuners of kinderverzorgers vallen niet onder deze regeling. Het spreekt voor zich dat ook de veiligheid van deze personeelsleden maximaal moet gewaarborgd worden. Hierover maak je best afspraken met de betrokkenen.