Leeftocht nu ook voor leerlingen in kleuter- en lager onderwijs

16 juli 2018

Om het jaarthema ‘Stap je mee?’ en de bijbehorende maandthema’s nog meer te laten leven in de basisscholen, zijn er vanaf dit schooljaar ook leerlingenversies van Leeftocht voor de kleuter- en lagere school. Katholiek Onderwijs Vlaanderen gaat daarvoor een samenwerking aan met de geloofstijdschriften Naomi, Simon en Samuel van Uitgeverij Averbode.

Bij het lerarenabonnement op Naomi Magazine enerzijds en op Simon Magazine en Samuel Magazine anderzijds krijgen leraren bij elk nummer gratis een Leeftocht-bijlage met didactische suggesties voor jonge kinderen (4-7 jaar) en oudere kinderen (7-12 jaar).

Telkens wordt bij de tijdschriften een drieluik met dezelfde herkenbare vorm als het Leeftochtnummer voor personeelsleden toegevoegd. De covers van kunstenaar Koen Lemmens worden erin hernomen en zowel het algemene jaarthema als elk van de maandthema’s komen erin aan bod.

Ook in de geloofstijdschriften zelf en in de bijbehorende leermiddelen wordt het hele jaar door rond het jaarthema gewerkt. Het nieuwe aanbod is helemaal conform de principes van de katholieke dialoogschool en Zin in leren! Zin in leven!.

Voor meer info en abonnering kun je terecht op:

Op de websites van de geloofstijdschriften vind je bovendien extra didactische suggesties.