Laptops voor leerlingen in kansarmoede uit de 2de en 3de graad secundair onderwijs

12 november 2020

Vorige week startte de actie Digisprong. Daarmee wil minister Weyts 15 000 laptops in functie van afstandsonderwijs van kwetsbare leerlingen verdelen. Eerst worden de scholen bediend die bij de eerdere actie in het voorjaar op de wachtlijst waren beland. Zij krijgen op 16 en 17 november hun laptops via Signpost.

Voor de resterende 7 500 laptops konden secundaire scholen een aanvraag indienen. Ook die laptops zijn bedoeld voor de kwetsbare leerlingen uit de 2de en 3de graad. Zij starten op 16 november immers voor minstens 50 procent van de tijd verplicht met afstandsonderwijs. Jullie dienden massaal aanvragen in. We tellen om en bij de 9 300 gevraagde toestellen. Ook de andere onderwijsverstrekkers kregen heel wat aanvragen binnen. Zo komen we aan een totaal van om en bij de 18 000 laptops.

Elke kwetsbare leerling telt. Daarom hebben we met de andere onderwijsverstrekkers afgesproken de minister te vragen om voor alle leerlingen uit de 2de en 3de graad secundair onderwijs waarvoor een aanvraag binnenliep, een laptop te voorzien. Er zijn momenteel 7 500 laptops ter beschikking. Die worden nu proportioneel verdeeld. Elke school die een aanvraag deed, krijgt iets meer dan 40 procent daarvan.

De minister financiert deze actie met middelen van het impulsfonds voor digitalisering. Scholen die intekenden op deze actie, doen een voorafname op de middelen die ze in 2021 vanuit dat fonds ontvangen. Als je daarover vragen zou hebben, contacteer daarover zeker Dieter.Hoedekie [at] katholiekonderwijs.vlaanderen.

We beseffen dat met deze actie niet alle nood gelenigd is: ook in het basisonderwijs, het volwassenenonderwijs, het deeltijds kunstonderwijs en het hoger onderwijs is er een grote nood aan laptops voor kwetsbare leerlingen, studenten en cursisten. We blijven ervoor pleiten ook voor hen het nodige materiaal te voorzien. Omdat elke kwetsbare leerling telt!