Laatste oproep: inschrijven voor nieuwe raamovereenkomsten aardgas en elektriciteit

23 mei 2019

De huidige raamovereenkomst over de levering van aardgas en elektriciteit met EDF/Luminus loopt tot en met 2021. Door de grote prijsvolatiliteit van energie kozen we bij de raamovereenkomst voor een aankoopstrategie, waarbij de aankopen van aardgas en elektriciteit worden gespreid over drie jaren.

De aankoopstrategie lukt enkel als we in staat blijven om drie jaar op voorhand aan te kopen. Dat betekent dat we binnenkort volumes moeten kunnen aankopen voor 2022 en verder. Daarvoor moeten we een nieuwe aanbesteding opstarten. Voor die nieuwe aanbesteding voor aardgas en elektriciteit hebben wij vooraf opnieuw je mandaat nodig om in naam en voor rekening van jouw bestuur naar de markt te gaan.

Aankoopstrategie

Dat betekent bijvoorbeeld dat in 2018 aankopen in schijven van 5 procent of 10 procent werden verricht voor 2019, 2020 en 2021. Dat is een voorzichtige manier van aankopen die vermijdt dat scholen worden blootgesteld aan te grote prijsverschillen. Bovendien mikken we daarmee op een voordelige prijs en zorgen we ervoor dat op het einde van elk kalenderjaar de eenheidsprijs voor de aankoop van energie vast ligt voor het volgende kalenderjaar. De aankoopstrategie heeft al haar vruchten afgeworpen voor onze besturen. De hevige prijsopstoten eind 2018 hadden amper impact op de energieprijs die we in 2019 betalen. Daarmee wordt die aankoopstrategie bevestigd.

Mandaat

Bezorg je ons je mandaat aardgas en/of mandaat elektriciteit ingevuld en ondertekend terug tegen uiterlijk 31 mei 2019.

Het is van belang dat we je mandaten tijdig ontvangen. Alleen zo kunnen we je verzekeren dat jouw instellingen aardgas en elektriciteit zullen geleverd krijgen vanaf 1 januari 2022 aan interessante voorwaarden!

Ook indien je verkiest om niet in te schrijven voor de nieuwe raamovereenkomst vanaf 2022 verzoeken we je om dat aan te geven op het formulier (geen mandaat). In dat geval moet je zelf de aanbesteding doen overeenkomstig de wetgeving overheidsopdrachten en verlies je het schaalvoordeel dat ontstaat door gezamenlijk aan te kopen.

Contact

Mocht je vragen of opmerkingen hebben, contacteer ons dan via olivier.deryckere [at] katholiekonderwijs.vlaanderen.

De goedkoopste energie is nog steeds diegene die je niet verbruikt of die je zelf opwekt. Wij verwijzen daarvoor graag nog eens naar ons aanbod van www.klimaatscholen2050.be.